دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۵۷

اجرای پرده آخر بخش استانی جشنواره تئاتر فجر در شهرکرد