سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۱

اجرای گروه خانه درام چین و گروه لیان در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر