دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۸

احتمال مذاکره آمریکا با طالبان