چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۵

احتمال مذاکره آمریکا با طالبان