چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۲۳

احتمال وجود تخت پادشاهی فرعون در سالن مخفی هرم بزرگ جیزه