شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۷

احداث دومین واحد تولیدی ترانسفورماتورهای روغنی کشور در ماکو