چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۰

احداث دومین واحد تولیدی ترانسفورماتورهای روغنی کشور در ماکو