چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۲۸

احداث دومین واحد تولیدی ترانسفورماتورهای روغنی کشور در ماکو