شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

اختصاص 350 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در هرمزگان