پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۳

اختصاص 350 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در هرمزگان