دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۱

اختلافات دردسرساز برای ترامپ فیلم