شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۴

ادعای بی بی سی درباره یکی از فرماندهان حماس عکس