شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۷

ادعای بی بی سی درباره یکی از فرماندهان حماس عکس