دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۱

ارتش ترکیه شهر عفرین سوریه را محاصره کرد