چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۵

ارتش ترکیه شهر عفرین سوریه را محاصره کرد