سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۵۰

اردنی ها تظاهرات ضدآمریکایی برگزار کردند