پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۸

اردوغان: حمله مسلحانه به تجمع انتخاباتی کار پ.ک.ک بود