شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۶

اردوغان: عملیات سپر فرات را در عفرین ادامه خواهیم داد