شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۷

اردوغان: عملیات سپر فرات را در عفرین ادامه خواهیم داد