شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۱

ارزیابی مثبت موگرینی از ادامه تعلیق تحریم های ایران از سوی آمریکا