جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۷

اروپا هیچ سودی در ادامه تنش ها در خلیج فارس نمی بیند