یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۴۳

از آغاز غنی سازی در فردو تا توقف قطار بدعهدی ترامپ در پیونگ یانگ!