جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۶

از تعرفه های خودسرانه پزشکی تا مشکلات کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای گرفتن مجوز فیلم