پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۲

از حاتمی کیا تا علی کریمی؛ جایی برای وابسته ها نیست