چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۶

از پیچیدن بوی وداع با ماه بندگی و مناجات با خدا تا ظرفیت های ناشناخته گل ...