سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۶

اساسنامه جدید انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران ثبت شد