پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

اسامی فرد مصدوم و فوت شده ریزش کوه در فشم اعلام شد