پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۹

استارت تکواندوکار قم برای کسب سهمیه المپیک و قهرمانی جهان