شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۲

استارت تکواندوکار قم برای کسب سهمیه المپیک و قهرمانی جهان