شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۵

استاندار خوزستان با خانواده شهیدان روزبه هلیسایی و حمزه بهمنی دیدار کرد