یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۶

استعفای رئیس بخش موبایل HTC