دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۴۰

استعفای رئیس بخش موبایل HTC