شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۰

استفاده از تصویر نادال برای تضعیف روحیه پاریسی ها