یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۲

استفاده از پتوهای یک بار مصرف ایرانی برای نخستین بار در اورژانس کشور ...