چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۶

استقرار پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در سمنان