پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۶

استقرار 12 هزار خانوار عشایری در طبیعت