چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۲

استقلالی ها باید تمدید کنند ؛ شفر تنها با حضور نفرات اصلی استقلال تمرینات ...