سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۹

اسد بر لزوم تقویت همکاری های اقتصادی ایران و سوریه تاکید کرد