شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۶

اسرائیل درباره عدم تمدید تعلیق تحریم های ایران از سوی ترامپ مطمئن است