یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۸

اسرائیل درباره عدم تمدید تعلیق تحریم های ایران از سوی ترامپ مطمئن است