سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۲

اشتغال و مسکن بزرگترین معضلات جوانان قشمی صیادان با دست خالی برمی گردند