دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۳

اعتراض بانوی شورای شهر به نبودن زنان در بیلبورد جام جهانی شبانه جمعش کنید