پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۱

اعتراض جمعی از نگهبانان شهرداری رشت در مقابل شرکت پیمانکاری زیرنظر شهرداری