پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

اعتراض حاتمی کیا به فساد دستگاه رسانه ای است لاتاری مقابل سینمای برلین پسند ایستاد