سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۶

اعزام پنجمین گروه خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان به مناطق محروم بردسکن