دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۱۳

اعزام پنجمین گروه خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان به مناطق محروم بردسکن

1. اعزام پنجمین گروه خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان به مناطق محروم ...

14 فوریه 2018 ... به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از صبح بردسکن، ظهر امروز پنجمین گروه مشترک خدمات پزشکی و دامپزشکی با همکاری بسیج سازندگی، ...

2. صبح توس | بردسکن

شهردار بردسکن: آینده بردسکن، یک منطقه زیبا در دل کویر خواهد بود. بردسکن - شهردار .... اعزام پنجمین گروه خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان به مناطق محروم بردسکن.

3. اعزام ۶ هزار نفر از بسیجیان قوچان به اردوهای جهادی - خبرگزاری مهر | اخبار ...

22 جولای 2018 ... همچنین برنامه های درمانی و پزشکی برای افراد مناطق محروم انجام می شود. فروزان مهر گفت : در این طرح ۱۹ گروه جهادی به ۱۹ روستا خدمت رسانی خواهند کرد.

4. تشرف بیش از ۷۰۰ هزار زیارت اولی به حرم مطهر رضوی - خبرگزاری مهر ...

21 جولای 2018 ... وی تصریح کرد: یکی از اهداف آستان قدس رضوی در کنار ارائه خدمات به ... افراد محروم بالای ۴۰ سال که تاکنون به خاطر فقر مالی توفیق تشرف به حرم ...

5. پایگاه خبری تحلیلی صبح بردسکن

اعزام یکصد نفر از بسیجیان خواهر و برادر شهرستان بردسکن به اردوی راهیان نور ... اعزام پنجمین گروه خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان به مناطق محروم بردسکن. پنجمین ...

6. آرشیو - حکیم مهر

خدمات رایگان دانشجویان و اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کازرون به مناطق محروم ... اعزام ۳ استاد و ۱۴ دانشجوی دامپزشکی در قالب گروه جهادی دامپزشکی به مناطق ...

7. آپارات - دامپزشکی

آپارات - دامپزشکی. ... درمان جلو آمدگی پلک چشم گربه در بیمارستان دامپزشکی درین · بیمارستان دامپزشکی ش... 25 بازدید ... نظزخواهی از مراجعین به بیمارستان دامپزشکی درین · بیمارستان ... خدمات امداد و اورژانس بیمارستان دامپزشکی درین · بیمارستان ...

8. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره - sanjesh.Org

24 مه 2015 ... ﻫﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. (. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. )26 ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ. 7/12/ ... ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم . -3 ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ در ..... اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ...... ﭘﺰﺷﻜﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن.

9. راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموز

است برای دریافت كد پيگيری به نواحی محل اعزام مراجعه شود)كد پيگيری 12 رقمی .... تبصرة 3-انجام تعهدات و خدمات قانوني كارداني هاي گروه غير پزشكي حداكثر تا ... و یا سهميه مناطق محروم. .... پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند. ... تبصره 1- بر اساس مصوبه سي و پنجمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ریزي كنكور ...