چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۳۵

اعزام پنجمین گروه خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان به مناطق محروم بردسکن