دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۸

اعزام یک هزار 500 لرستانی به مناسک حج سال آینده دیپلماسی حج گره گشای ...