سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۲

اعزام یک هزار 500 لرستانی به مناسک حج سال آینده دیپلماسی حج گره گشای ...