یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۰۳

اعضای یک خانواده در سی ریز زرند دچار گازگرفتگی شدند