جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۲

اعضای یک خانواده در سی ریز زرند دچار گازگرفتگی شدند