سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۲

اعضای یک خانواده در سی ریز زرند دچار گازگرفتگی شدند