پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۰

اعلام ترکیب لیورپول برای دیدار با پورتو