پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۲

اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از اقدامات ابلهانه آمریکا است