شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۲

افتتاح بانک خون بندناف رویان در گلستان