جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۹

افتتاح دومین مدرسه طبیعت با نام آلمون در شهرکرد