یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۵۹

افخمی: چهل سالگی انقلاب موضوع جذابی برای برنامه های تلویزیونی است

1. رادیو گفت و گو

شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به fatf است; شایعه ربوی بودن نظام بانکی صحت دارد