دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۶

افزایش تورم و بی اعتمادی مردم ترکیه به پول ملی در نتیجه انتخابات این کشور ...