پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۵۳

افزایش خطر سکته مغزی با ایجاد یک سوراخ در قلب بعد از جراحی