جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۹

افزایش خطر سکته مغزی با ایجاد یک سوراخ در قلب بعد از جراحی