دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۰

افزایش روابط همکاری سوریه و کمیته بین المللی صلیب سرخ