دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۶

افزایش مصدومین حوادث امشب به 930 نفر 241 نفر از مصدومان عابر پیاده انفجار مرگبار در ازدبیل