شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۶

افزایش 45 درصدی کشفیات موادمخدر در خوزستان بیش از 4 تن موادمخدر کشف شد