یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۷

اقتصاد، بانکداری، پرداخت و فین تک مصر کشور تضادها