شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۶

الازهر عذرخواهی ترامپ را خواستار شد