شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۴

الجزیره از بازداشت معارض قطری در امارات خبر داد