یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۶

الجزیره از بازداشت معارض قطری در امارات خبر داد